Bastides Multidireccionals

T'oferim tots els elements d'estructura i de protecció per a un fàcil i ràpid muntatge. Múltiples i diverses possibilitats.

Elements d'estructura

Estructura de fàcil i ràpid muntatge

Marcs prefabricats

 • 04A6MC051 Marc 0,65 x 1,00 m.
 • 04A6MC053 Marc 0,65 x 2,00 m.
 • 04A6MC052 Marc 1,00 x 1,00 m.
 • 04A6MC054 Marc 1,00 x 2,00 m.
 • 04A6MP049 Marc pòrtic 1,50 x 2,50 m.
 • 04A6MP050 Marc pòrtic 1,30 x 2,50 m.

Biga pòrtic

 • 04A6VP150 Bigues pòrtic.

Muntants verticals

 • 04A6MT040 Muntant 0,50 m.
 • 04A6MT041 Muntant 1,00 m.
 • 04A6MT042 Muntant 1,50 m.
 • 04A6MT043 Muntant 2,00 m.
 • 04A6MT044 Muntant 2,50 m.
 • 04A6MT045 Muntant 3,00 m.
 • 04A6MT046 Muntant 3,50 m.
 • 04A6PU820 Puntal elevació.
 • Estabilitzador per a torre mòbil 0,65m.
 • Diagonal 2x2.
 • Diagonal 3x2.

Barres d'unió horitzontals
(Extensibles, reforçades, giratòries,...)

 • 04A6BU106 Barra unió 0,35 m.
 • 04A6BU100 Barra unió 0,65 m.
 • 04A6BU101 Barra unió 1,00 m.
 • 04A6BU102 Barra unió 1,50 m.
 • 04A6BU103 Barra unió 2,00 m.
 • 04A6BU104 Barra unió 2,50 m.
 • 04A6BU105 Barra unió 3,00 m.
 • 04A6BR109 Barra reforçada 0,65 m.
 • 04A6BR110 Barra reforçada 1,00 m.
 • 04A6BR102 Barra reforçada 1,50 m.
 • 04A6BR112 Barra reforçada 2,00 m.
 • 04A6BR114 Barra reforçada 2,50 m.
 • 04A6BR113 Barra reforçada 3,00 m.
 • 04A6BR115 Barra reforçada 3,50 m.

Detall d'unió

Elements de protecció

Prevenció de riscos laborals, tant en el muntatge com en l'ús de la bastida

Baranes

 • 04A6BA130 Barana 0,50 x 0,65 m.
 • 04A6BA131 Barana 0,50 x 1,00 m.
 • 04A6BA135 Barana 0,50 x 1,50 m.
 • 04A6BA132 Barana 0,50 x 2,00 m.
 • 04A6BA136 Barana 0,50 x 2,50 m.
 • 04A6BA133 Barana 0,50 x 3,00 m.
 • 04A6BB300 Barana 3,00 m. amb brida
 • 04A6BB200 Barana 2,00 m. amb brida.

Elements de base

Base de suport, cargol de regulació,
roda amb cargol-roda,...

Sòcols

 • 04A6RP160 Sòcol 0,65 m.
 • 04A6RP161 Sòcol 1,00 m.
 • 04A6RP164 Sòcol 1,50 m.
 • 04A6RP162 Sòcol 2,00 m.
 • 04A6RP165 Sòcol 2,50 m.
 • 04A6RP163 Sòcol 3,00 m.

Cargol de regulació

 • 04A6HR050 Cargol de regulació M-38 0,50 m.
 • 04A6HR100 Cargol de regulació M-38 1,00 m.
 • Cargol de regulació de 0,50 m amb roda per a 500 kg.
 • 04A6TH039 Rosca de cargol ⌀ 38 mm.

Tub arriostrament

 • 04A6TA489 Tub arriostrament 48 x 3,00 x 0,25 m.
 • 04A6TA481 Tub arriostrament 48 x 3,00 x 1,00 m.
 • 04A6TA482 Tub arriostrament 48 x 3,00 x 1,50 m.
 • 04A6TA483 Tub arriostrament 48 x 3,00 x 2,00 m.
 • 04A6TA484 Tub arriostrament 48 x 3,00 x 2,50 m.
 • 04A6TA485 Tub arriostrament 48 x 3,00 x 3,00 m.
 • 04A6TM530 Tub amb osca 0,65 m.
 • 04A6TM531 Tub amb osca 1,00 m.

Base de suport

 • 04A6BS010 Bases de suport.

Plataformes

Accés interior per a major seguretat.

Plataformes

 • 04A6RPE501 Plataformes 0,60 x 3,00 m. + Escala
 • Plataformes 0,60 x 2,50 m. + Escala
 • 04A6RPE503 Plataformes 0,60 x 2,00 m. + Escala
 • Plataformes 0,60 x 1,50 m. + Escala
 • 04A6RPF500 Plataformes 0,60 x 3,00 m. - Fixa
 • 04A6RPF505 Plataformes 0,60 x 2,50 m. - Fixa
 • 04A6RPF502 Plataformes 0,60 x 2,00 m. - Fixa
 • 04A6RPF504 Plataformes 0,60 x 1,50 m. - Fixa
 • 04A6RPF400 Plataformes 0,40 x 0,65 m. - Fixa
 • 04A6RPF401 Plataformes 0,40 x 1,00 m. - Fixa
 • 04A6RPF402 Plataformes 0,40 x 1,50 m. - Fixa
 • 04A6RPF403 Plataformes 0,40 x 2,00 m. - Fixa
 • 04A6RPF404 Plataformes 0,40 x 2,50 m. - Fixa
 • 04A6RPF405 Plataformes 0,40 x 3,00 m. - Fixa
 • 04A6RPF406 Plataformes 0,40 x 3,50 m. - Fixa
 • Plataformes 0,30 x 0,65 m. - Fixa
 • Plataformes 0,30 x 1,00 m. - Fixa
 • Plataformes 0,30 x 2,00 m. - Fixa
 • Plataformes 0,30 x 3,00 m. - Fixa

Escales

 • 04A6EP220 Escala d'esglaons 2m Llarg x 2 m. Alt
 • 04A6EP320 Escala d'esglaons 3m Llarg x 2 m. Alt
 • 04A6EP652 Escala per a plataforma d'alumini.

Plataforma Metàl·lica

Quantitat

 • Palet 45-60 Unitats

Mides

 • Plataforma fixa 0,30 x 3 m. pintada
 • Plataforma extensible 0,30 x 3 m. pintada
 • Plataforma extensible 0,30 x 2 m. pintada

Complements Bastides

Múltiples i diverses possibilitats
en el muntatge

Mènsules amplia plataformes

 • 04A6ME602 Mènsules 0,65 x 0,50 m.
 • 04A6ME604 Mènsules 1,00 x 1,00 m.
 • 04A6ME605 Mènsules 0,35 x 0,50 m.
 • 04A6MR700 Mènsules porta xarxes

Brides giratòries i fixes

Característiques tècniques

 • Brides galvanitzades en fred.
 • Adaptables a diàmetre 42 i 48.

Productes en estoc

 • 04A6BF480 Brida fixa ⌀ 45 - 48 mm.
 • 04A6BG481 Brida giratòria ⌀ 45 - 48 mm.
 • Passador autoblocant.
 • 04A6CS750 Casquet adaptable + brida.
 • Casquet regulable amb brida.

Diagonals

 • 04A6DT150 Diagonal 2,50 m.
 • 04A6DT151 Diagonal 3,50 m.