Casetes / Contenidors

Tenim en estoc diferents tipus de casetes i de contenidors. Casetes sanitàries, casetes desmuntables, contenidors prefabricats,...

Casetes per a obres

Caseta sanitària

Característiques

 • Construïdes amb làmines galvanitzades.
 • Entrada i sortida d'aigües.
 • Formada per placa turca, lavabo i cisterna.
 • Mides 2,1 m alt x 1,12 m ample x 1,05 m ample interior.

Caseta desmuntable per a obres

Característiques

 • Construïdes amb làmines galvanitzades.
 • Mida 2,65 m ample x 2,50 m llarg x 2,30 m alt.
 • Mida 2,65 m ample x 5,00 m llarg x 2,30 m alt.

Caseta sanitària de plàstic

Característiques

 • Construïdes en polietilè.
 • Entrada i sortida d'aigües.
 • Formada per placa turca, lavabo i cisterna.
 • Mides 2,23 m alt x 1,15 m ample x 1,15 m llarg.

Mòduls Monobloc

Mòduls aïllats

 • Mides:
  • MP2 - 2,20 llarg x 2,35 ample x 2,59 alt
  • MP4 - 4,10 llarg x 2,35 ample x 2,59 alt
  • MP6 - 6,00 llarg x 2,35 ample x 2,59 alt
  • MP7C - 6,95 llarg x 2,35 ample x 2,59 alt

Característiques tècniques

 • Porta d'accés aïllada de 0,95 x 2,06 m
 • Finestra d'alumini de 1x1 amb reixa.
 • Sòl revestit de pintura antilliscant.
 • Instal·lació elèctrica: quadre de distribució i protecció:
  • 1 diferencial 25ª/0.030 mA
  • 1 interruptor magnetotèrmic de 10 A
  • 1 interruptor magnetotèrmic de 16 A
  • Pantalla de 2x36 W
  • 1 interruptor
  • 1 base de 10/16 A
 • MP7C inclou a més 2 finestres addicionals: 1x1 m amb reixa i 0,6 x 0,3 m.
  • Sòl revestit de pvc typo saypolan
  • 2 pantalles 2x36 W c/difusor
  • 1 pantalla 2x18 W
  • 3 interruptors
  • 3 bases 10 / 16 A
  • Instal·lació sanitària: 1 lavabo amb pedestal i inodor de tanc baix.

Mòduls sense aïllar

 • Mides:
  • SIN2 - 2,12 llarg x 2,28 ample x 2,59 alt
  • SIN4 - 3,92 llarg x 2,28 ample x 2,59 alt
  • SIN6 - 5,92 llarg x 2,28 ample x 2,59 alt

Característiques tècniques

 • 1 Porta d'accés de 2 fulles 1,60 x 1,95 m
 • 1 reixeta de ventilació 1,60 x 1,95 m.
 • Sòl revestit de pintura antilliscant.

Contenidor Prefabricat

Contenidors C1,9 / C2,4 / C3 / C3,6 / C4,2 / C6

 • Contenidors magatzem per a construcció i obra pública.
 • Gran robustesa i ofereixen la més alta seguretat contra robatori i vandalisme. Protectors de cadenat de sèrie.
 • Sòl: pis fenòlic de 15 mm de gruix.
Model Llarg Exterior Ample Exterior Alçada Exterior Llarg Interior Ample Interior Alçada Interior Tara Aproximada Capacitat
C1,9 1970 mm 1954 mm 1910 mm 1820 mm 1864 mm 1720 mm 510 kg 5 m3
C2,4 2438 mm 2200 mm 2260 mm 2275 mm 2106 mm 2050 mm 750 kg 10 m3
C3 2991 mm 2438 mm 2591 mm 2831 mm 2344 mm 2376 mm 1020 kg 15 m3
C3,6 3644 mm 2200 mm 2260 mm 3481 mm 2106 mm 2050 mm 1100 kg 23 m3
C4,2 4200 mm 2438 mm 2591mm 4040 mm 2344 mm 2376 mm 1100 kg 23 m3
C6 6058 mm 2438 mm 2591mm 5898 mm 2344 mm 2376 mm 1616 kg 33 m3

Contenidor Desmuntable

Contenidor Desmuntable

Característiques tècniques

 • 4,10 llarg x 2,00 ample x 2,25 alt.
 • Construïdes en xapa galvanitzada.
 • Ganxos d'elevació per a grua.
 • Doble porta d'entrada.
 • Terra de melamina amb tractament d'antihumitat.